Návraty k novembru ´89 na bunkri

Mestská časť Bratislava-Petržalka spolu s občianskym združením Zachráňme petržalské bunkre a hlavným mestom SR Bratislavou pozývajú Petržalčanov na podujatie pod názvom
NÁVRATY K NOVEMBRU ´89.
Uskutoční sa 17. novembra 2011, v deň štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu
pri obnovenom veliteľskom vojenskom bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici.

Program:
12,00 hod. otvorenie výstavy fotografií „Nežná revolúcia 1989“ v podzemí bunkra BS-8 Hřbitov pre verejnosť
13,00 hod. príhovory : primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, starosta Petržalky Vladimír Bajan
13,10 hod. život v pohraničí pred 89 rokom: Staropetržalčan Jaroslav Gustafík,
13,15 hod. spomienka na emigráciu, pohnútky a vnútorné boje – Marcel Palonder
13,20 hod. symbolická pesnička mladých pred r. ´89 Pocta Majakovskému – spieva Marcel Palonder (autor Robo Grigorov)
13,25 hod. strihanie železnej opony
13,30 – 14,00 hod.
– ukážky hraničnej kontroly batožiny na prevážaný nedovolený tovar zo západu, kontroly cestovných dokladov colníkmi a pohraničiarmi v pohraničnej búdke
– simulácia ilegálneho prekročenia hranice
Degustácia vojenského guláša
Voľný program s možnosťou návštevy bunkra BS-4 Lány ( v blízkosti hraničného priechodu Berg).

Partneri podujatia: Vojenský historický ústav, Ústav pamäti národa, Kultúrne zariadenia Petržalka, Straubyt Petržalka.
Moderuje: Miroslav Minár

Zmeny programu sú vyhradené.

web od 2day