Petržalka bude mať ako prvá k dispozícii elektromobil

V máji tohto roku nás Západoslovenská energetika a.s. oslovila na partnerskú spoluúčasť pri cezhraničnom projekte elektromobility VIBRATE. Rokovaniami starosta Vladimír Bajan poveril vicestarostu Martina Miškova. “ Som veľmi rád, že Petržalka patrí na Slovensku k lídrom v oblasti ekologickej dopravy „, povedal zástupca starostu M. Miškov po rokovaniach s predstaviteľmi ZSE a.s. a potvrdil, že Petržalka ako prvá bratislavská mestská časť bude využívať elektromobil. Na slávnostnej konferencii vo Viedni vicestarosta prevzal symbolický kľúč od nového „elektrovozidla“ , ktoré sa do petržalských ulíc dostane v januári 2012. Mestská časť bude využívať auto na dennej báze najmä na administratívne a reprezentačné účely a v súvislosti s kompetenciami stavebného úradu aj na kontrolné dni a kolaudácie. Nové ekologické vozidlo nielen usporí finančné náklady za pohonné látky, ale keďže produkuje nula emisií CO2, prispeje k zlepšeniu životného prostredia.

web od 2day