Škôlky medzi sviatkami

Prevádzka materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka počas vianočných prázdnin od 23.12.2011 do 5.11.2012
Dňa 23.12.2011 budú v prevádzke všetky materské školy. Po zistení nízkeho záujmu zákonných zástupcov o dochádzku detí do materských škôl počas vianočných prázdnin v termíne od 27. 12. 2011 do 5. 01. 2012 bude prerušená prevádzka v 17 materských školách.
Rodičia mali možnosť prihlásiť si deti do dvoch materských škôl, ktoré budú medzi sviatkami otvorené.
Od 27. 12. až 31. 12. bude v prevádzke MŠ Strečnianska 2 a od 2. do 5. januára 2012 bude v prevádzke MŠ Jankolova 8.
Všetky materské školy v Petržalke budú znovu v prevádzke od 9. januára 2012.

web od 2day