Jubilanti v Petržalke

Stotridsiatke petržalských seniorov, ktorí dosiahli vek 70, 75, 80 a 85 rokov, prišiel dnes k tohtoročnému jubileu zablahoželať starosta Vladimír Bajan. V takmer vianočnej atmosfére v Klube dôchodcov na Poloreckého ulici v Petržalke vyjadril starosta obdiv nad životnou energiou jubilantov, nad tým, ako zvládajú dnešnú neľahkú dobu a poďakoval im za ich aktívny prístup k životu, ako aj za pekný kultúrny program, ktorí si vedia aj sami pre seba vytvoriť.

„Prajem vám v tomto období najmä veľa zdravia a pokoja. Želám vám, aby ste mali čo najviac možností na príjemné stretnutia či už so svojimi blízkymi v rodine, alebo medzi svojimi rovesníkmi. Ste príkladom v tom, ako žiť. Ďakujem vám.“, povedal starosta. Jubilanti dostali od mestskej časti kvietky, darček a pri chutnej večeri im hrala miesta seniorská kapela Eva band.

web od 2day