Pastierske Vianoce v kostole

Spevácka skupina žien z Vernára, mužská spevácka skupina z Heľpy, fujaristi a inštrumentalisti zo Združenia autentického folklóru Pohronci pod vedením Miška Fiľa a Vladimíra Homolu ponúkli Petržalčanom v sobotu 10. decembra v Kostole svätej Rodiny vianočné vinše. Prítomných privítali svetský aj duchovný predstavitelia mestskej časti: rímskokatolícky farár Jozef Dúc a starosta Vladimír Bajan, ktorého nadácia tento program pre širokú verejnosť aj zorganizovala. Medzi divákmi boli aj poslanci petržalského miestneho zastupiteľstva a ostatní predstavitelia spoločenského života hlavného mesta.
Prišli sme do vášho veľkého mesta priniesť niečo od nás z horehronských dedín. Pokoj, lásku, kus toho nášho stredoslovenského srdiečka a našich horehronských spevov, aby ste mali krásne a požehnané Vianoce“, povedal moderátor programu. Spevy, fujary, trombity, harmonika, píšťalky, gajdy, drumble a iné ľudové nástroje zneli v jednom z najnovších bratislavských sakrálnych stavieb, v sviatočne rozsvietenom kostole na Námestí Jána Pavla II.. Celé podujatie umocnila výborná chrámová akustika. Program zaujal aj najmenších, ktorí pokojne sledovali celý hodinový program pri svojich rodičoch i starých rodičoch.

web od 2day