Pripomienkujte mestskú hromadnú dopravu

Nevyhovuje vám, ako v súčasnosti premávajú autobusy MHD v Petržalke? Kde vám chýbajú linky, v ktorých časoch a lokalitách?
Dajte o tom vedieť kompetentným. Teraz je ten správny čas. V súčasnosti sa totiž v Bratislave pripravuje plán výkonov mestskej hromadnej dopravy na rok 2012 a mestská časť bude podávať hlavnému mestu vaše pripomienky. Za základný návrh, ku ktorému sa treba vyjadriť sa považuje súčasný plán výkonov a súčasný stav organizácie mestskej hromadnej dopravy platný od 4.septembra 2011.
Všetky návrhy a pripomienky za obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka treba zasielať do 5. januára 2012 na mailovú adresu mhd.podnety@petrzalka.sk.
Vaše návrhy a pripomienky budú predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 2.februára 2012.

web od 2day