Falošní smetiari

Spolu s vianočnou náladou sa pred prahmi dverí Bratislavčanov začínajú objavovať aj zblúdilé duše falošných smetiarov – gratulantov či vinšovníkov so želaním všetkého dobrého a pýtajú si ako „vaši smetiari“ finančnú výslužku
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. upozorňuje, že títo „koledníci“ nie sú zamestnancami spoločnosti a takýmto spôsobom len kazia firme povesť. Zamestnanci OLO majú prísny zákaz pýtať si od občanov akékoľvek finančné prostriedky v mene spoločnosti. Preto, ak aj Vás prekvapia prázdne dlane vo dverách, v žiadnom prípade im nedávajte peniaze a vyzvite ich, aby sa preukázali služobným preukazom. Sú to neznámi ľudia, ktorí môžu mať oblečenie pripomínajúce pracovný odev zamestnancov OLO, a.s.. Bez vedomia spoločnosti vystupujú v jej mene a zneužívajú tak dôverčivosť a dobrosrdečnosť predovšetkým starších obyvateľov mesta Bratislava.
Skutočné tváre „Vašich smetiarov“, ktorí sa starajú o odvoz komunálneho a separovaného odpadu si môžete pozrieť webovej stránke spoločnosti na www.olo.sk.

Kontakt:
tel.: 02/50 110 110 – 112 alebo 0917/767 138
e-mail: zakazka@olo.sk alebomarketing@olo.sk

web od 2day