Matričné doklady – dočasná zmena

Z dôvodu reinštalácie a odstávky Informačných systémov MV SR bude obmedzený čas vydávania matričných dokladov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Vzhľadom na tieto technické obmedzenia bude dňa 2. januára 2012 Matrika a ohlasovňa pobytu vydávať matričné doklady len do 10. hodiny.
Stránky budú vybavované v nezmenenom čase, t.j. do 17. hodiny.
Od 4. januára 2012 už bude prevádzka matriky a ohlasovne pobytu zabezpečená štandardne.

web od 2day