Obnovené Vlastenecké námestie skolaudovali

Hoci komplexne vynovené Vlastenecké námestie využívajú Petržalčania už nejaký čas, oficiálne ho petržalská samospráva dala verejnosti do užívania už dva dni pred Vianocami. Kolaudácia sa uskutočnila ešte 22.12.2011.
Projekt v maximálnej miere zachoval zelené plochy a z dopravného hľadiska vylúčil z námestia automobilovú dopravu. Na námestie sa dostanú iba obslužné vozidlá prostredníctvom troch sklopných stĺpikov.
Jedno z najfrekventovanejších námestí Petržalky tak bude plniť funkciu verejného priestranstva určeného na pohyb chodcov a oddych obyvateľov z blízkeho okolia.
Vlastenecké námestie dostalo zámkovú dlažbu so 6 bezbariérovými prístupmi, osem lavičiek, smetné koše, parkovacie zábrany, nové inžinierske siete pre nové verejné osvetlenie, kvetinové záhony v palisádových terasách a okrasné stromy. Medzi 32 novými drevinami sú javor, ľaliovník, čerešňa pilkatá, hrab holandský či breza previsnutá. V rámci sadovníckych úprav pribudlo na Vlasteneckom námestí ďalších takmer 6 tisíc rastlín a nový trávnik.
Mestská časť Bratislava-Petržalka získala na komplexnú revitalizáciu Vlasteneckého námestia finančné prostriedky z fondov Európskej únie ako nenávratný príspevok vo výške 195 tisíc Eur v rámci opatrenia Regenerácia sídiel z Operačného programu Bratislavský kraj. Celkové náklady na obnovu predstavovali 247 691 Eur. Práce zabezpečil víťaz verejného obstarávania TSS Grade, a. s. Trnava.

web od 2day