Oslavy 19. výročia vzniku SR

Dňa 1. januára 2012 sa v hlavnom meste SR Bratislave uskutočnia oslavy 19. výročia vzniku Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR. Súčasťou osláv bude v prvý deň nového roka o 14. hodine vypálených 20 delostreleckých sálv v priestoroch Incheby a.s.
Informáciu nám poskytlo Veliteľstvo posádky Bratislava vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti a zabránenie škôd na verejnom a súkromnom majetku.

web od 2day