Oznam – výrub ZŠ M.C. Sklodowskej na parcele č. 663

OZNAM

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie životného prostredia

oznamuje,

že na základe právoplatného rozhodnutia sp. zn.: 2011/16628/13/SK zo dňa 28. 11. 2011, v súvislosti s realizáciou stavby športového centra Petržalka, bude v 2. týždni 2012, uskutočnený výrub 19 ks označených stromov rastúcich v areáli bývalej ZŠ M.C. Sklodowskej na parcele č. 663 v k.ú. Petržalka.

Mgr. Jana Jecková
vedúca oddelenia
životného prostredia

web od 2day