Život našimi očami – Novinári tretieho tisícročia

Mestská časť Bratislava-Petržalka opäť dáva šancu tvorivým deťom a mládeži. Popri aktivitách športového, hudobného, tanečného či výtvarného charakteru už tradične vsádza aj na mediálnu oblasť a autorské vyjadrenie školákov a študentov.

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 16. ročník súťaže školských časopisov základných a stredných škôl, ktoré majú sídlo v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Podmienkou prihlásenia do súťaže pod názvom „ Život našimi očami – Novinári tretieho tisícročia“ je vyplnenie prihlášky a dodanie dvoch čísel časopisu vydaných v školskom roku 2011/2012.

Prihlášku a časopisy treba doručiť poštou alebo osobne priniesť na adresu:
Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Zn. školské časopisy

Uzávierka súťaže: 15. máj 2012
Vyhlásenie výsledkov: v utorok 12. júna 2012

Prihlášku si záujemcovia môžu stiahnuť na stránke organizátora www.kniznicapetrzalka.sk

web od 2day