Štatistika rodinných účtov

Výberové zisťovanie o výdavkoch a príjmoch súkromných domácností – štatistiku rodinných účtov uskutočňuje Štatistický úrad SR aj v tomto roku.
Cieľom tohto zisťovania je získať informácie o hospodárení domácností predovšetkým pre analýzy životnej úrovne.
V roku 2012 je do pravidelného zisťovania zaradených 4 704 domácností na Slovensku, medzi nimi sú aj petržalské. Tieto domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením a služobným preukazom.
Podľa Ing. Silvie Szabovej riaditeľky ŠÚ SR, pracovisko Bratislava, všetky poskytnuté informácie budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Prípadný telefonický kontakt: 02/ 69250 400

web od 2day