Výzva – pomoc

V mrazivej zime viac ako inokedy dochádza k situáciám, ktoré bezdomovci nevedia sami zvládnuť, čo môže viesť k tragédiám. V niečom týmto ľuďom vieme pomôcť svojou všímavosťou a zatelefonovaním na SOS linku.
Je zriadená na to, aby sme mohli upozorniť na ľudí bez domova, ktorí potrebujú pomoc.
Mestská časť Bratislava-Petržalka vyzýva svojich občanov, v prípade, že vidia vo svojom okolí človeka bez domova, ktorý potrebuje pomoc aby zavolali na SOS Linky na pomoc ľuďom bez domova.

CEZ DEŇ:

svoje tipy na ľudí, ktorí potrebujú pomoc, môžete volať na linku občianskeho združenia Proti prúdu – 0907 733 388 K dispozícii je počas denných služieb streetworku od pondelka do piatku od 9:00 hod. do 17:00 hod.

VEČER:

Od 17:00 hod. do 22:00 hod. volajte na linku občianskeho združenia Vagus – 0949 655 555. Počas týždňa od 1.2. 2012 do 7.2. 2012 bude linka ako večerné služby fungovať do 04:00 do rána.

Na linky môžete volať stále, v prípade ak nik nezdvihne zanechajte odkaz (a svoje kontaktné údaje) o tom, kde sa človek bez domova nachádza, terénni sociálni pracovníci o.z. Proti prúdu a o.z. Vagus ich budú kontaktovať, prípadne získajú od vás doplňujúce informácie o mieste výskytu. Váš odkaz môže zachrániť život, najmä v zimných mesiacoch. Po prijatí telefonátu alebo vypočutí si vášho odkazu, sa streetworkeri nakontaktujú čo najskôr na daného klienta a pokúsia sa vyriešiť s ním jeho situáciu. Poskytnú mu podľa potreby sociálne poradenstvo, základné zdravotné ošetrenie, jedlo, ošatenie, odvoz do nocľahárne prípadne privolanie zdravotnej pomoci alebo polície.

Urgentné výzvy na pomoc pre občanov bez domova nájde na web stránkach:

http://www.notabene.sk/?uvodna-stranka

http://www.vagus.sk/vagus_home.html

web od 2day