Reguláciu dodávky pitnej vody Petržalka nepotrebuje

Vzhľadom na pretrvávajúce silné mrazy ako aj na informácie o tom, že na niektorých miestach na Slovensku musia do odvolania obmedzovať a regulovať dodávku pitnej vody, krízový štáb z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka zisťoval situáciu v najväčšom sídlisku Bratislavy.
Ako tajomníka Krízového štábu Petržalky Karola Jelenáka informovala vedúca divízie úpravne vody Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Petržalke Alena Trančíková dodávka pitnej i úžitkovej vody pre obyvateľov Petržalky z dôvodu nízkych teplôt nie je ohrozená.

web od 2day