Stretnutie starostu a primátora s občanmi vo štvrtok

Pozývame vás na neformálne verejné stretnutie s kľúčovými osobnosťami, ktoré môžu ovplyvniť aktuálne dianie i budúcnosť našej mestskej časti.
Verejné stretnutie s občanmi sa uskutoční v rámci pracovného stretnutia starostu Petržalky Vladimíra Bajana a primátora hlavného mesta SR Milana Ftáčnika na pravom brehu Dunaja.
Kedy: štvrtok 9. februára 2012
Kde: Cik Cak Centrum na Jiráskovej ulici
Čas: 17,00 hod.

web od 2day