Bezdomovcom sme priniesli teplé prikrývky a sladkosti

Bezdomovci aj v krutých mrazoch ostávajú vo svojich provizórnych prístreškoch.

Počas dnešnej monitorovacej akcie pracovníci Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci s hliadkou Mestskej polície zistili, že bezdomovci na známych miestach, kde sa počas roka zvyknú vyskytovať, ostali vo svojich prístreškoch aj v týchto krutých silných mrazoch.
Do nocľahárne alebo stanového mestečka sa nechystajú, napriek tomu, že boli oboznámení s možnosťami, kam sa môžu pred zimou uchýliť. Podľa ich vyjadrení, vyhovuje im viac súkromie a na zimu si už zvykli. Ani jeden z nich sa nesťažoval na omrzliny alebo na zhoršenie zdravotného stavu. Vodu im dodajú obyvatelia z neďalekých sídlisk, kúria si drevom, varia provizórne pred stanom alebo prístreškom.
„Rozdali sme im prikrývky, deky, paplóny, teplé oblečenie, čiapky, ale aj sypané čaje a sladkosti. Vyzvali sme našich zamestnancov na miestnom úrade na zbierku pre ľudí bez domova a stretla sa s veľkým záujmom.
Som rád, že takto hojne pomohli“, povedal po úspešnej akcii starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Pracovníci sociálneho oddelenia petržalského miestneho úradu sa zamerali na otvorené priestranstvá, kde sú ľudia bez domova najviac atakovaní nielen mrazom ale aj silným vetrom. Dovedna navštívili 10 lokalít na Panónskej ceste, za Ekonomickou univerzitou, pod Prístavným mostom, pod terasou na Holíčskej ulici a niekoľko miest v Pečnianskom lese. Celkom zistili 9 miest, kde sa zdržiava takmer 25 bezdomovcov.

web od 2day