Pracovné stretnutie starostu a primátora

Na pôde miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka uskutočnilo sa včera 9. februára 2012 dvojhodinové pracovné stretnutie starostu Vladimíra Bajana a primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Rokovali najmä o problémoch s parkovaním a o koncepcii statickej dopravy, ktorá by mala spĺňať špecifiká mestskej časti. Dôležitá je úzka spolupráca medzi mestom a mestskou časťou v súvislosti s výstavbou garážových domov, vzhľadom na vlastnícky vzťah k pozemkom. Starosta s primátorom neobišli napríklad ani tému plavárne v Petržalke, či využitia eurofondov v environmentálnej oblasti alebo rozvoja sídiel.
V sprievode prednostu petržalského miestneho úradu Miroslava Štefánika a riaditeľa miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Miroslava Skovajsu si starosta s primátorom prezreli petržalský zberný dvor, v ktorom sa chcú skvalitniť služby pre obyvateľov.
Na Vlasteneckom námestí Vladimír Bajan Milanovi Ftáčnikovi ukázal, ako sa podarilo zrealizovať projekt revitalizácie naštartované ešte v predošlom volebnom období.
Záver pracovného dňa patril stretnutiu s Petržalčanmi, na ktorom obyvateľov najviac zaujímalo riešenie parkovania, výstavba, linky MHD, nedoriešené problémy obyvateľov z Macharovej a Fedinovej ulice, či výstavba plavárne.

web od 2day