Železničná história v petržalskej knižnici

MiestnaknižnicaPetržalkavšetkých záujemcov o bratislavskú históriu srdečnepozýva naprednáškupod názvom „História železničnej dopravy v BratislaveViedenskáelektrička. Prednáška sa uskutoční dnes, vo štvrtok 16.februárao16,00 hod.v čitárni Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ul. č.5. Prednášať bude Ing. Ladislav Szojka, autor knihy Bratislava a železnice a spoluautor knihy Mestská doprava v Bratislave. Prednáška sa uskutoční ako sprievodné podujatie k výstave „Bratislava skrytá v knihe“, ktorú môžete navštíviť do 29. februára 2012 v knižnici na Prokofievovej ul. č. 5. Po prednáške bude možnosť si knihu Bratislava a železnice zakúpiť a dať podpísať priamo autorovi.

web od 2day