Navrhnite osobnosť Petržalky

Petržalská samospráva už v týchto dňoch pripravuje pre obyvateľov mestskej časti svoj tradičný najvýznamnejší projekt XV. ročník Dni Petržalky 2012.
Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania môžu do 30. apríla 2012 predkladať miestnej samospráve návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos, či výrazný ľudský čin. Ocenenie „Osobnosť Petržalky 2012“ je súčasťou pripravovaného XV. ročníka podujatia Dni Petržalky. Tento najväčší projekt petržalskej samosprávy sa už tradične realizuje v mesiaci jún a jeho súčasťou sú rozličné celospoločenské, kultúrne a športové akcie určené pre všetky vekové kategórie Petržalčanov. Slávnostné verejné predstavenie petržalských osobností bude v sobotu 16. júna 2012 počas večerného hudobného galaprogramu na Dostihovej dráhe v Starom háji.
Návrhy pre tohtoročné ocenenie „Osobnosť Petržalky 2012“ zasielajte v písomnej podobe poštou, osobne alebo elektronicky.

Návrh musí obsahovať:

 meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový)
 navrhovanú osobnosť, adresu, telefónny, mailový kontakt
 krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti (v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre každodenný život v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj našej mestskej časti)

Adresa, na ktorú môžete podávať návrhy:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
oddelenie školstva, kultúry a športu
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
alebo pre elektronickú formu podania: sona.kyselova@petrzalka.sk

web od 2day