Intenzívne čistenie Petržalky

V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie predstaviteľov samosprávy so zástupcami dodávateľov prác a miestneho podniku Verejnoprospešných služieb. Na základe počasia posledných dní, ktoré spôsobilo rýchlejšie roztopenie snehu, dohodli sa na intenzívnom čistení neporiadku na verejných priestranstvách Petržalky.
Popri plánovaných orezoch drevín a výruboch, ktoré je potrebné robiť práve v tomto období, t.j. mimo vegetačného obdobia, sa začiatkom budúceho týždňa v Petržalke sústredia na upratovanie a dočisťovanie verejných detských ihrísk, chodníkov, terás, parkovísk, či nerozbahnených častí trávnikov. Niektorí dodávatelia prác (v závislosti od počasia) dokonca vyjdú do terénu už aj počas tohto víkendu.
Dnes pracovníci Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb (ďalej VPS) odstraňovali na Krásnohorskej ulici aj neporiadok na pozemkoch iného správcu a vlastníka, keďže situácia si vyžiadala rýchly zásah. Vlastníci pozemkov by si však mali uvedomiť zodpovednosť za čistotu na svojich pozemkoch a zabezpečiť na nich poriadok vo vlastnej réžii.
K lepšej situácii v čistote určite prispejú aj nové smetné koše. Pokiaľ to počasie dovolí petržalský podnik VPS plánuje budúci týždeň osadiť ďalších 50 až 70 nových smetných košov na území mestskej časti.

web od 2day