Pohľad budúcich architektov na petržalské nábrežie Dunaja

V pondelok 27. februára 2012 sa uskutočnila vernisáž medzinárodnej výstavy „VODA A MESTO“, ktorá je ďalším z výsledkov spolupráce Fakulty architektúry STU s mestskou časťou Bratislava-Petržalka.
Táto zaujímavá expozícia je súčasťou aktivít projektu „MobEx 2011–2012. Water and City“ štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý prezentuje urbanistické štúdie venované vzťahu mesta a vodného toku. Cieľom je výmena skúseností a hľadanie dobrých príkladov v tejto problematike v krajinách V4.
Výstava v nadväznosti na predchádzajúcu spoluprácu s mestskou časťou Bratislava–Petržalka prezentuje riešenia petržalského nábrežia Dunaja smerom k Einsteinovej ulici prostredníctvom ateliérových prác študentov Fakulty architektúry, ktoré konfrontuje s vybranými prácami študentov a odborníkov z Budapešti, Brna, Ostravy a Krakova.
Do 4. marca si výstavu môžete pozrieť vo foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave na Námestí Slobody v Bratislave.

web od 2day