28. marec Deň učiteľov

Starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan dnes na Deň učiteľov ocenil najlepších pedagógov aj školu v mestskej časti. Petržalskou Školou roka 2011 sa stala Základná škola Tupolevova.

Základné školy v Petržalke monitorovali počas celého roka a hodnotili priebežné plnenia cieľov školy, školský vzdelávací a výchovný program, strategické plánovanie a riadenie, ponuku záujmovej činnosti pre žiakov, spoluprácu s rodičmi, starostlivosť o zamestnancov aj úspešnosť školy pri získavaní finančných zdrojov.
ZŠ Tupolevova venuje zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ale aj talentovaným deťom. Škola tiež vypracovala projekty na získanie účelových prostriedkov v projektoch Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc a mnohých ďalších. Svojim žiakom tiež ponúka bohatú záujmovú činnosť.

Starosta Petržalky dnes ocenil aj najlepších petržalských učiteľov. Ocenenie za vynikajúcu pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky v mimoškolskej činnosti, za prípravu školských projektov a pozitívnu prezentáciu školy prevzali traja učitelia materských škôl a siedmi pedagógovia základných škôl, dvaja učitelia sa zúčastniť na odovzdávaní nemohli.

Najlepšími učiteľmi sa stali Miroslava Chachaľáková z Materskej školy Iľjušinova, Zuzana Michaleková z MŠ Ševčenkova, Helena Krakovská z MŠ Turnianska aj Iris Mandelíková z MŠ Bulíkova. Za základné školy boli ocenení Helena Kovalčíkova zo ZŠ Holíčska, Jana Rychtáreková zo ZŠ Lachova, Jana Lučkaničová zo ZŠ Nobelovo námestie, Mária Sitárová zo ZŠ Pankúchova, Daniela Vyskočilová zo ZŠ Prokofievova, Miroslava Ondrušková zo ZŠ Tupolevova, Libuša Magerková zo ZŠ Turnianska a Viera Krébesová zo ZŠ Dudova.

V kategórii Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem, dnes v Petržalke ocenili troch pedagógov. V tejto kategórii mohla verejnosť posielať svoje návrhy na ocenených na petržalský miestny úrad. Učiteľom, na ktorého sa nezabúda, sa stal Ján Gréger, bývalý riaditeľ na ZŠ Lachova, Alena Szepesiová zo ZŠ Pankúchova aj Anna Jakubová, bývalá učiteľka na ZŠ Budatínska.

web od 2day