Bronzový tím študentov VŠM / CityU

Záverečnými bojmi a galavečerom skončilo včera národné finále svetovej študentskej súťaže Global Management Challenge. Hlavným partnerom a spoluorganizátorom edície 2012 bola tiež Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle.Záštitu nad súťažou prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so starostom Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Ing. Vladimírom Bajanom.
Víťazom sa stal tím študentov z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý si odniesol, popri vecných daroch od generálnych partnerov a sponzorov, tiež hlavnú cenu vo forme MBA štúdia venovaného do súťaže Vysokou školou manažmentu a City University of Seattle. So svetovou konkurenciou sa tím študentov stretne 16.-20. apríla 2012 v Kyjeve na svetovom finále. Tím Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle s názvom „BCB Team“ v zložení – Miroslav Čierny,Ctibor Belák aMaroš Bežákobsadil skvelé tretie miesto.
Global Management Challenge je súťaž študentských a zamestnaneckých tímov v strategickom riadení firiem. Jednotlivé tímy musia preukázať schopnosť riadiť a rozvíjať virtuálne firmy a zvyšovať ich hodnotu. Tento rok na Slovensku súťažilo celkom 22 tímov.

web od 2day