Petržalka začala zverejňovať zoznam platičov dane za psa

Mestská časť Petržalka začala zverejňovať prehľad platičov dane za psa. V zozname evidovaných psov podľa jednotlivých ulíc, bytových domov, plemena a známky sa občan dozvie, či si daňovník splnil daňovú povinnosť a zároveň ide o informáciu pre obyvateľov, ako je to so psami v ich bytovom dome či konkrétnom vchode. Občan si túto informáciu nájde na webovej stránke mestskej časti v sekcii Oddelenie životného prostredia ako aj v sekcii Oddelenie finančné.
Podľa prvých ohlasov obyvatelia – zodpovední psičkári sú prekvapení, že napriek oveľa väčšiemu počtu psov v ich vchode bytového domu, platí za svojich štvornohých miláčikov minimum majiteľov.
V Petržalke evidujú necelých 5 300 psov, avšak ďalších 5 až 8 tisíc ďalších psov majitelia na tamojšom miestom úrade neprihlásili. Mestská časť ročne investuje do psej infraštruktúry – na obsluhu košov na psie exkrementy takmer 100 000,- €, čo je nad rámec povinností samosprávy.
Mestská časť po čase vyhodnotí informácie, ktoré zistí od obyvateľov a ak to bude potrebné, navrhne aj legislatívne zmeny.

web od 2day