Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2005 až 2011. Zisťované údaje umožňujú nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku ale i medzinárodné porovnávania Slovenska v rámci európskej únie.
V roku 2012 vybrali takmer 6000 domácností z približne 300 obcí, medzi nimi je aj Petržalka.
Zisťovanie bude od 1. apríla do 30. apríla tohto roku.
Poverený pracovník – opytovateľ – je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením. Podľa informácií zo ŠÚ SR, všetky informácie a názory, ktoré domácnosť poskytne, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

web od 2day