Nové lavičky a odpadkové koše

V týchto dňoch pokračujeme v realizačnej etape petržalského projektu „Životné prostredie a relax“, ktorý prispeje k väčšej čistote a ochrane životného prostredia v Petržalke a zvýši atraktivitu oddychových zón. Dnes, v utorok 3. apríla 2012 pracovníci MP VPS Petržalka osadili 10 nových lavičiek a odpadkové koše. Pozdĺž ramena pribudne približne každých 100 metrov lavička a v neďalekom okolí aj smetný kôš.
Jednou z potrieb a požiadaviek Petržalčanov je viac odpadkových košov v uliciach a relaxačných zónach. Na území celej Petržalky bolo do vlaňajšieho roka iba 200 smetných košov, čo spôsobovalo, že mnohí ľudia nemali možnosť odpad hodiť na vhodné miesto, a tak sa odpadky hromadia v prírode – v Chorvátskom ramene, na trávnikoch i chodníkoch.

V Petržalke preto pribudne postupne ďalších 200 nových smetných košov. Budú na miestach, ktoré si vlani vyžiadali sami obyvatelia a tiež na miestach, kde sa zvykli hromadiť odpadky. Koše teda pribudnú nielen v oddychových zónach, akým je napr. aj obľúbená promenáda pozdĺž Chorvátskeho ramena, ale aj na námestiach, vo vnútroblokoch a na uliciach.

V Petržalke pribudne celkom 70 nových lavičiek, mnohé návrhy akceptujú práve podnety a požiadavky obyvateľov.

Očakávame, že nové odpadkové koše obyvatelia budú využívať a bude tu čistejšie, krajšie a nepríde navnivoč práca miestneho podniku VPS, ktorý sa o koše a lavičky stará, ako aj iniciatíva dobrovoľníkov, ktorí intenzívne vytypované lokality Petržalky upratujú.

web od 2day