Veľká noc očami seniorov

Pozývame Vás na akciu „Veľká noc očami seniorov“.

Uskutoční sa v stredu 4. apríla 2012, v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. v priestoroch vestibulu v Technopole na Kultíkovej ul. č. 17.

Počas podujatia sa predstaví verejnosti všetkých päť petržalských denných centier seniorov (bývalé kluby dôchodcov). Pochvália sa vlastnoručne zhotovenými výrobkami s tematikou Veľkej noci, medzi ktorými nebudú chýbať maľované veľkonočné vajíčka, výšivky i chutné veľkonočné pečivo. Seniori účastníkom podujatia určite ponúknu aj viacero skvelých kuchárskych receptov a záujemcov podučia, ako upliesť poriadny veľkonočný korbáč.

V tomto roku akciu o 10,00 hod. obohatia deti zo Základnej školy na Gessayovej ulici pásmom piesni nazvanom “ Kytička jarných melódií“. Ich vystúpenie je súčasťou projektu Reťaz skúseností – most generácií. (Projekt Reťaz skúseností – most generácií realizuje Petržalka a Nadácia Orange v rámci Roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.)

web od 2day