Jarné čistenie – veľkokapacitné kontajnery

Mestská časť Bratislava-Petržalka už tradične v rámci jarného čistenia Petržalky rozmiestni veľkokapacitné kontajnery v 60 lokalitách. Občania sa môžu počas šiestich víkendov zbaviť nepotrebného odpadu – nábytku, menšieho stavebného odpadu a pod. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestňované na podnet občanov vždy v piatok od 27. apríla až do 1. júna a odvážané budú nasledujúci pondelok.
Prosíme občanov, aby nábytok a iné nepotrebné veci umiesťnovali do kontajnerov upravené na čo najmenšiu možnú veľkosť a taktiež upozorňujeme motoristov, aby nevhodným parkovaním áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.
V prípade, že obyvateľ nestihne využiť pristavené veľkokapacitné kontajnery v spomínanom termíne, môže bezplatne umiestniť nadrozmerný odpad v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici. Zberný dvor je otvorený celoročne od pondelka do soboty okrem sviatkov, v čase medzi 8.00 hod. a 18.00 hod.
Zároveň občanov žiadame, aby odpad neukladali ku kontajnerovému stanovišťu, vystavujú sa tým pokute vo výške 33 EUR. Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov nájdete v prílohe tohto oznamu.

web od 2day