Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska

Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska môžete spoznať na výstave, ktorá začína slávnostnou vernisážou v utorok 24. apríla o 14.00 hod. v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ul. č. 5 a potrvá do 24. mája. Na slávnostnú vernisáž výstavy Vás srdečne pozývajú Miestna knižnica Petržalka a Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Výstavu, ktorá je sprievodnou akciou kampane Les ukrytý v knihe a je realizovaná v rámci projektu LIFE + Ochrana hraboša severského panónskeho tvoria najmä interaktívne prvky. Život vzácneho obyvateľa mokradí Podunajska spoznáte vďaka modelu potravinového reťazca, veľkého puzzle, tvorivou hrou na magnetickej tabuli, či vďaka imitácii jeho nory.

web od 2day