Petržalskí „olompionici“

Záleží im na čistote životného prostredia a okolia, v ktorom sa dennodenne pohybujú. Preto sa zapájajú do Olompiády – zábavno-športovej súťažnej hry v separovanom zbere komunálneho odpadu. Reč je o deťoch a žiakoch z materských a základných škôl v Petržalke, ktoré touto cestou prispievajú ku krajšej a zdravšej prírode. Deti sa zapájajú najmä zberom papiera a plastových fliaš, či elektroodpadu. Školy od organizátorov dostali igelitové vrecia, do ktorých odpad separujú, lis na PET-flaše, nálepky na označenie školy a propagačné letáčiky. V rámci projektu školy organizujú ďalšie aktivity zamerané na enviromentálnu výchovu. Žiaci napríklad výtvarne spracovávajú odpadové materiály na hodinách výtvarnej výchovy, čo má výraznú motivačnú hodnotu pre výchovu mladej generácie. Doposiaľ sa do Olompiády zapojili MŠ Röntgenova 16, MŠ Lietavská 1, MŠ Rovniankova, MŠ Haanova 9, MŠ Bulíková 25, ZŠ Holíčska 50, ZŠ Turnianska 10 a ZŠ Černyševského 8.
Olompiáda je dlhodobý program, ktorý organizuje OLO, a.s. a je inšpirovaný letnými olympijskými hrami v Londýne a vyvrcholí o tri roky v čase zimnej olympiády v Soči.

web od 2day