Verejná diskusia o parkovaní

Petržalka intenzívne pracuje na kľúčovej priorite mestskej časti – na riešení statickej dopravy na svojom území. Viaceré kroky chce realizovať už tohto roku, preto 2. mája 2012 podvečer organizuje ďalšiu verejnú diskusiu z cyklu Riešme veci spoločne.
Cieľom týchto verejných prerokovaní je oboznamovať občanov s postupom prác samosprávy v oblasti riešenia parkovania a zapojiť ich do celého procesu, pretože sa ich táto problematika bezprostredne dotýka.
Hlavnou témou najbližšieho stretnutia predstaviteľov samosprávy v obyvateľmi je Koncepcia parkovania v Petržalke s akcentom na rezidenčné parkovanie a výstavbu garážových domov.

Verejná diskusia sa uskutoční 2. mája 2012 o 17. hodine v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici.

web od 2day