„Zelení úradníci“ ku Dňu Zeme

Ticho a nenápadne sa ku Dňu Zeme tohto roku pridali aj zamestnanci oddelenia životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Z vlastnej iniciatívy vyčistili časť pozemku na Kočánkovej ulici v Petržalke. Ide o pozemok, ktorý nemá žiadneho vlastníka, resp. nedarí za ho určiť, a preto nie je možné osloviť vlastníka, správcu alebo nájomcu, aby skládky odstránil.

Bezútešný stav pozemku, ktorý je znečistený nelegálnymi skládkami nedal zamestnancom pokoja a tak sa rozhodli, že sa spoločne zložia na prenájom veľkokapacitného kontajnera a spoločnými silami vyčistia aspoň časť tohto pozemku.
Dobrovoľná brigáda sa konala vo štvrtok 19.04.2012 v nestránkový deň po pracovnom čase. Odpad, ktorý deviati zamestnanci oddelenia životného prostredia povynášali z okrajových častí pozemku bol rôzny, od drevnej stoličky, cez umývadlo, pneumatiky, osobnú váhu až po skládku fólií rôzneho druhu, plastových a sklenených fliaš. Po dvojhodinovej intenzívnej práci bol kontajner o objeme 7 m3 odpadom o hmotnosti necelých dvoch ton naplnený.

web od 2day