V piatok 25. mája nebude stránkový deň

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka oznamuje občanom, že v piatok, dňa 25. mája 2012 z dôvodu školenia BOZP budú stránkové hodiny zrušené.
Podateľňa na prízemí bude v prevádzke od 8,00 do 14,00 hod..
Najbližší stránkový deň na úrade bude v pondelok 28. mája od 8,00 hodiny.

web od 2day