Reťaz skúseností – most generácií

Neformálne a nenásilné vzájomné prepojenie mladej generácie a seniorov prostredníctvom zážitkových aktivít a podujatí pokračuje aj májovými akciami, kedy sa v rámci projektu Nadácie Orange a Mestskej časti Bratislava-Petržalka „Reťaz skúseností – most generácií“ konali stretnutia detí so seniormi v Materskej škole na Gessayovej (Deň matiek) a v Materskej škole na Bradáčovej (Detský vodičák).

Spojením dvoch generácií vznikla vzájomná pomoc a podpora pri plnení úloh z oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti cestnej premávky a najmä obrovská radosť zo získania „Detského vodičáku“ a „Seniorského inštruktorského Vodičáku“. Všetko sa odohralo pod odborným dohľadom tých najpovolanejších, členov polície z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V, členov Mestskej polície Bratislava a spomínaných seniorov z Denného centra Haanova 8. Záhrada v Materskej škole na Gessayovej ožila programom venovaným mamám a babičkám, ktorý si pri príležitosti Dňa matiek pripravili deti v spolupráci so seniormi z Denného centra na Osuského ul. Nechýbali vystúpenia v krojoch, spevácke aj tanečné výkony, či recitácie pred „veľkým“ publikom. „Akcia sa vydarila na jednotku vďaka trpezlivým pani učiteľkám, ktoré dokázali s našimi huncútmi zorganizovať milé a príjemné podujatie. Tešíme sa na ďalšie v prostredí našej super škôlky“ dodala mamina škôlkarky Lenky Chlpekovej.

Projekt „Reťaz skúseností – most generácií“ s podobnými medzigeneračnými aktivitami pokračuje aj ďalšími podujatiami, už najbližšie sa stretnú generácie na Slávnostnej akadémii v Základnej škole Dudova (31. máj 2012, 16,00 hod.) a na Deň detí v Základnej škole Gessayova na Športovo-zábavnom predpoludní (1. jún 2012, od 9,00 do 12,00 hod.).

web od 2day