Petržalská kvapka krvi zaujala aj Janka Kurica a Tuliho

Trinástka hádzanárov zo Športového klubu polície, päťčlenná skupinka pracovníkov z občianskeho združenia Úsmev ako dar, viacerí riaditelia i učitelia miestnych základných škôl, pracovníci petržalského miestneho úradu, poslankyne miestneho zastupiteľstva Ivana Antošová a Ivana Brezinská i jednotlivci, ktorých zaujala výzva mestskej časti a Národnej transfúznej stanice SR, prišli dnes bezplatne darovať do Základnej školy na Gessayovej ulici.
Táto charitatívna akcia sa uskutočnila v rámci 15. ročníka mnohožánrového podujatia Dni Petržalky, jedného z najnavštevovanejších podujatí hlavného mesta. „Ešte počas Valentínskej kvapky krvi mi zišlo na um, že tento jubilejný ročník dní Petržalky skúsime osloviť dobrovoľných darcov krvi a cez Dni Petržalky sa budeme nielen zabávať, ale aj pomáhať“, vysvetlil pred podujatím iniciátor dnešnej charitatívnej akcie starosta Petržalky Vladimír Bajan. „Som veľmi rád, že viac ako pol stovky ľudí dnes prišlo podporiť tento dobročinný projekt, dokonca dvojica nevidiacich darcov so sprievodkyňou“, povedal starosta.
Spolu s viacnásobným darcom krvi Vladimírom Bajanom najvzácnejšiu tekutinu daroval aj herec Ivan „Tuli“ Vojtek. S úsmevom a humorom sebe vlastným prišiel darcov podporiť aj spevák Janko Kuric zo skupiny Vidiek a dodal, že podľa neho každý zdravý človek by mal darovať krv a pomôcť tomu, kto ju práve potrebuje.
Mestská časť Bratislava-Petržalka bude tradičnú kvapku krvi organizovať aj v predvianočnom čase.

web od 2day