Petržalka v pohybe vyvrcholí v sobotu

Mestská časť Bratislava-Petržalka v spolupráci s miestnymi športovými klubmi B.S.C. Bratislava a BK Petržalka organizuje v rámci jubilejného 15. ročníka festivalu Dni Petržalky a pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 3. ročník projektu Petržalka v pohybe.
Ide o vyvrcholenie celoročnej súťaže stovky žiakov 1. až 3. ročníka petržalských základných škôl, ktorí si preveria svoju zdatnosť v štafetovom behu, v štafetových prihrávkach rôznymi loptami, v štafetovom behu s loptou, v hode basketbalovou loptou na cieľ a ďalšou disciplínou je jednoduchá prekážková dráha.
Finálové súťaže sa uskutočnia túto sobotu 2. júna 2012 v čase od 9,00 do cca 11,00 hod. v Športovom areáli Základnej školy na Budatínskej ul. č. 61. Príďte povzbudiť naše petržalské športové nádeje!

web od 2day