Oznam – výrub stromov – Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie

OZNAM

Oddelenie životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, oznamuje, že v priebehu 23. týždňa tohto roku bude uskutočnený výrub 4 ks suchých stromov v parku Sad Janka Kráľa a 1 ks suchého stromu na Tyršovom nábreží. Stromy určené na výrub sú označené kruhovitým znakom modrej farby. Zároveň v tomto období dôjde v Sade Janka Kráľa k orezu 4 ks stromov, ktorým budú odstránené nebezpečné suché konáre, tak aby sa predišlo ich samovoľnému pádu na pešiu komunikáciu. Výrub a orez drevín zabezpečí odborná firma.
Počas realizácie výkonu bude dodávateľskou firmou zabezpečená lokalita tak, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví okoloidúcich návštevníkov parku

Mgr. Jana Jecková
vedúca oddelenia
životného prostredia

web od 2day