Osobnosti Petržalky v divadle so „Šťastnými koncami“

Pri príležitosti jubilejného XV. ročníka festivalu Dni Petržalky sa včera uskutočnilo večerné stretnutie viac ako 80-tky osobností Petržalky, ktorým toto prestížne ocenenie (Osobnosť Petržalky) udelila petržalská samospráva počas doterajších štrnástich ročníkoch festivalu. Najväčšia mestská časť si svoje osobnosti uctila divadelným predstavením „Šťastné konce“ z nového repertoáru Radošinského naivného divadla.
Starosta Vladimír Bajan všetkých privítal a poďakoval hosťom za to, že ich srdce bije alebo bilo pre Petržalku, za ich pomoc, podporu a prispievanie k rozvoju najľudnatejšej časti hlavného mesta a lepšiemu životu Petržalčanov.
Prestížne ocenenie Osobnosť Petržalky udeľuje petržalská samospráva na návrh občanov, neziskových združení, organizácií, verejných či vzdelávacích inštitúcií alebo občianskych spolkov. Osobitné spoločenské ocenenie je odrazom výnimočnej práce, celoživotného prínosu, či výrazného ľudského činu navrhovanej osobnosti.
Osobnosť Petržalky 2012 udelí starosta Vladimír Bajan počas Galaprogramu XV. ročníka kultúrno-spoločensko-charitatívno-športového festivalu Dni Petržalky v sobotu 16. júna, tradične v areáli Závodiska Bratislava.

web od 2day