Poplatky za hrobové miesta aj na cintoríne

Podľa informácií z mestskej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, 16. júna 2012 od 9,00 do 13,00 hod. budete môcť zaplatiť poplatky za nájomné a služby spojené s nájmom hrobových a urnových miest priamo v dome smútku na cintoríne v Petržalke.

web od 2day