Nebezpečný škodca gaštana jedlého

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom pôdohospodárskym (ÚKSÚP) upozorňuje a žiada všetkých občanov, ktorí si od 12.03.2012 zakúpili v záhradníckych centrách alebo dali donáškovou službou doručiť strom gaštana jedlého, aby zbystrili pozornosť, pretože tieto stromy môžu byť zdrojom ďalších infekcii.

V máji bol totiž potvrdený nebezpečný karantény škodca – hrčiarka gaštanová, ktorý napáda a v krátkom čase likviduje stromy jedlého gaštana.

Celý okres Bratislava patrí do ohniskovej alebo nárazníkovej zóny, v ktorej sa zakazuje premiestňovanie rastlín gaštana jedlého.

Je preto nevyhnutné, aby občania, ktorí si v uvedenom období (od 12. marca ) zaobstarali stromček gaštana jedlého, aby urýchlene kontaktovali fytoišpektorov ÚKSÚP-u, ktorí ich oboznámia s ďalším postupom.

Fytoišpektori pre Bratislavu I-V, Malacky, Pezinok, Senec z pracoviska ÚKSÚP, Tel.: 02/69 20 44 47

Ing. Margita Gerhátová,Tel.: 0918 597 878, e-mail: margita.gerhatova@uksup.sk

Ing. Ľubomír Grman, Tel.: 0918/597 797, e-mail: lubomir.grman@uksup.sk

web od 2day