Oznam – Výrub stromov – Starohájska ulica

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oznamuje, že v 25.týždni po splnení všetkých podmienok spoločnosť Elonir, s.r.o., Panenská 8, Bratislava uskutoční výrub stromov na Starohájskej ulici.

Výrub stromov bude zrealizovaný na základe právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody č.2011/4181/13-Je/Ro zo dňa 11.04.2011 na pozemku s parcel. č. 964/21 na Starohájskej ulici v k.ú. Petržalka.

Dôvod na výrub stromov je výstavba objektu: „Eco Design House, polyfunkčný bytový dom. “

Výrub drevín zabezpečí odborná firma.

Spoločnosť Elonir predložením ornitologického posudku zo dňa 15.06.2012 oznámila orgánu ochrany prírody, že na drevinách určených na výrub neboli nájdené žiadne tohtoročné a ani minuloročné hniezda vtákov.

web od 2day