Základné školy pracujú pre horúčavy prechodne v skrátenom režime

Vzhľadom na tropické denné teploty petržalské základné školy skrátili vyučovacie hodiny a prestávky, zabezpečili pre deti pitný režim a obmedzili pohyb v školských areáloch. V ZŠ Tupolevova, ZŠ Černyševského, ZŠ Pankúchova a ZŠ Gessayova majú žiaci skrátené vyučovanie od utorka 19. júna.
V ZŠ Dudova tento týždeň realizujú projekt, vďaka ktorému získali 1000 €, pričom by žiaci mali športovať, preto pobyt vonku obmedzili a pohybové aktivity sústredili do ranných hodín.
Aby v ZŠ Turnianska predišli úpalom, zrušili športy v piesku, ktoré mali naplánované na štvrtok a piatok.
Škola na Nobelovom námestí okrem skoršieho vydávania obedov vyšla v ústrety žiakom aj v čase popoludňajšej návštevy Školského klubu detí a zabezpečila slnečníky a šiatre, čo deťom umožňuje byť v letnej škole prírody. Zmenu urobila aj Základná škola Prokofievova, ktorá okrem iného presunula celoškolské testovanie čitateľskej gramotnosti na utorok 26. júna.

web od 2day