Petržalka posiela neplatičom za psa predvolania

Na základe zverejnenia psov, ktorých ich majitelia prihlásili do evidencie, sa začali na Miestny úrad v Petržalke obracať prekvapení obyvatelia, ktorí netušili, že mnohí ich susedia za svojich štvornohých miláčikov neplatia dane. Rozhodli sa preto oznámiť, kto na ktorom poschodí v ich vchode vlastní psa a v evidencii Petržalky o zaplatenej dani nefiguruje.
Takouto cestou sa pracovníci finančného oddelenia dostali k informáciám, ktoré treba jednotlivo preskúmať. Je potrebné skontrolovať nielen to, či psa majiteľ v mestskej časti prihlásil, ale aj výšku nedoplatku na dani.
„Na základe zistení od obyvateľov sme doteraz poslali 24 predvolaní na daňové konanie“, oznámil vedúci finančného oddelenia Julián Lukáček.
Obyvatelia požadujú, aby mestská časť na svojej webovej stránke okrem druhu psíkov a adresy zverejnila aj mená daňovníkov, ktoré by obyvateľom pomohli rýchlejšie identifikovať nezodpovedných susedov v bytovom dome. „Viacerí ľudia ťažko akceptujú, že musíme postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov“, vysvetľuje J. Lukáček.
Petržalka však v tomto období ide aj ďalej – pripravuje zoznam tých Petržalčanov, ktorí síce svojho psa prihlásili, dane však neplatia a dlžia tak mestskej časti viac než 160,-€. V tomto zozname už môže byť uvedené aj meno a bydlisko. Tento zoznam mestská časť zverejní v najbližšom čase na www.petrzalka.skv sekcii finančné oddelenie.

web od 2day