Obslužná komunikácia Kutlikova ulica – Malý Draždiak

Obslužná komunikácia Kutlikova ulica – Malý Draždiak
(Predĺženie platnosti územného rozhodnutia)

Popis stavby: Stavba rieši obslužnú komunikáciu a jej odvodnenie, verejnú komunikáciu, verejný vodovod a VO a terénne a sadové úpravy.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Hlavné mesto SR Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 2394-TX1/2010-Kb-24 zo dňa 6. 7. 2010
Žiadosť o predĺženie platnosti: 15. 5. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 10601/2 TX1/2012 Ga 9, 27. 6. 2012 (predĺžené UR)
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day