Pomoc na pravom mieste

V 21. storočí sa ešte stále stretávame s tým, že v živote ľudí s mentálnym postihnutím nie sú samozrejmosťou základné ľudské práva, to aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať svoj rodinný život a priateľov. Stále máme problém s tým, aby ich svet naokolo akceptoval takých, akí sú. A preto, aj Beátka, ktorá žije s otcom v Petržalke, je vďačná za každú príležitosť, ktorá jej pomôže začleniť sa do spoločnosti. „V Impulze vyrábam sviečky – navliekam formy, čo znamená že do nich dávam knôty a potom ich spolu s majstrom plníme voskom,“ hovorí Beátka. Pracovno-socializačné centrum IMPULZ má dielňu na výrobu darčekových predmetov – sviečky, výrobky z dreva, darčekové predmety zo skla a porcelánu. Práve dielňa na výrobu sviečok, ktorú finančne podporila Mestská časť Bratislava-Petržalka, dáva Beátke pocit dôležitosti, „Farebné pláty parafínu lámem na menšie kúsky, z ktorých robíme pekné mazaikové sviečky.,“ pokračuje Beátka. Aj vďaka dotácii mestskej časti sviečkárska dielňa ponúka priestor ďalším klientom – ľuďom, čím sa výraznou mierou prispieva k ich začleneniu do spoločnosti. „Dotácie prerozdeľujeme tak, aby sme podporovali rôzne cieľové skupiny, deti s mamičkami, športovcov, znevýhodnených spoluobčanov, mládež, seniorov, umelecké súbory ai. Celkovo sme za prvý polrok roka 2012 prerozdelili takmer 50-tis. eur,“ dodáva starosta Petržalky Vladimír Bajan.

web od 2day