Požiarom musia zabrániť občania aj správcovia pozemkov

Dlhodobé suchá a horúce počasie sú obdobím zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
Obdobie od 2 . júla až do odvolania Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Bratislava.
Vysoké riziko vzniku požiarov je rovnako aj na voľných trávnatých plochách. Aj z tohto dôvodu starosta Petržalky Vladimír Bajan vyzýva majiteľov a správcov pozemkov, aby situáciu nepodceňovali a pokosili trávny porast na pozemkoch, ktoré majú na území mestskej časti. Eliminujú tak nebezpečenstvo vzniku požiaru, ktorý dokáže napáchať veľké nielen materiálne škody.

Kataster Petržalky je bohatý na lužné lesy, ktoré vo voľnom čase navštevuje široká verejnosť.
Každý je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. V tomto čase je v lesoch zakázané zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypaľovať porasty bylín, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad. Vlastníci, správcovia a užívatelia lesných pozemkov sú povinní okrem iného zabezpečiť v lesoch dostatok protipožiarneho náradia, hasiace prístroje vo vozidlách i hliadkovanie v teréne.
Petržalka má v správe a pre svojich obyvateľov ponúka 5 verejných režimovaných ohnísk, kde je – takisto ako aj na všetkých ostatných verejných plochách – prísny zákaz kladenia ohňov až do odvolania. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať Mestská polícia.

web od 2day