Plná poľná na bicykli k bunkrom už túto nedeľu

Občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Vojenské Múzeum bunker BS-8 „Hřbitov“ Kopčianska ul., Múzeum petržalského opevnenia bunker BS-4 „Lány“ a občianske združenie SDF bunkra BS-2 „Mulda“ v Pečnianskom lese Vás pozývajú na 5 dielny cyklus cyklojázd, ktoré sa vlani pilotne uskutočnili pod názvom Plná poľná na bicykli po petržalských bunkroch. Druhý ročník „Plnej poľnej“ nesie názov ,,Vojenskí prieskumníci“.
Organizátori cyklojázd pri výbere tohto podtitulu vychádzali z historických podkladov, podľa ktorých cyklistický prápor Petržalka bol neoddeliteľnou súčasťou Československej armády v rokoch 1937 a 1938. Preto okrem jazdcov na dnešných cestných bicykloch sú na cyklojazdách srdečne vítaní majitelia starých historických bicyklov, cyklisti vo vojenských uniformách alebo maskáčoch.
Úvodná jazda: nedeľa 15. júla 2012
Štart: o 10,30 hodine
Miesto štartu: bunker BS 8 Hřbitov na Kopčianskej ulici
Dĺžka trasy: cca 20 km,
Dĺžka trvania akcie cca 8 hodín
Trasa: Cyklotrasa vedie cez nádhernú prírodnú scenériu Pečnianskeho lesa, Viedenskú cestu, na Starý most, späť do Ovsišťa, na Ostrov Zuzana, späť po hrádzi, na sídlisko Lúky VII., smer Nemocnica Antolská, Panónska cesta, Kopčianska ulica a záver pri bunkri BS – 8 Hřbitov.
Trasa a jej zastávky: Prvá zastávka je preskúmanie podzemia bunkrov BS-4, BS-3, BS-2, BS-1 spojené s vyhľadávaním indícii „Vedomosti o vojenskej minulosti“.
Indície budú ukryté na každom bunkri.
Ďalšia časť trasy vedie pohraničnou cestou v smere Viedenská cesta, pod ktorou sa nachádza zasypaný bunker, úlohou cyklistov je nájsť bunker a indíciu „bunker sa nachádza pri Inchebe“.
Cyklojazda následne pokračuje smerom na Starý most do Mýtneho domčeka „Múzeum colníctva“, od colníkov získate cestovný pas s pečiatkou. Cyklojazda spätne vedie zo Starého mosta po hrádzi okolo TJ Tatran v Ovsišti, pri Tatrane zídete z hrádze na poľnú cestu smerom k Dunaju a pokračujete cestou popri lesnom poraste na koniec ostrova Zuzana k bunkru BS-15. Odtiaľ späť do Ovsišťa na hrádzu až k čističke odpadových vôd. Pri ČOV vľavo vo vzdialenosti cca 100 metrov sa v lesnom poraste nachádza dobre ukrytý bunker BS – 14. Bunker BS-3 nájdete ľahko. Je na druhej strane čističky odpadových vôd pri Nemocnici Antolská. Na záver cyklo výletu prejdete okolo jazera Veľký Draždiak smerom k Tescu, Carrefouru, na Kopčiansku ulicu, pri hranici Kittsse odbočíte vľavo na poľnú – hraničnú cestu, prejdete 300 metrov a po ľavej strane v poli uvidíte bunker BS-10 „Trojhranica“. Do cieľa – k bunkru BS-8 budete mať už len 2 km.
Ak pri bunkri BS – 8 predložíte kompletné zložené indície získate zaujímavé ceny. Taktiež si budete mať možnosť urobiť piknik grilovanie, absolvovať streľbu zo vzduchových pušiek a vyskúšať si aj iné vojenské atrakcie.
Atraktívnu cyklojazdu na bicykloch po náučnom vojenskom historickom chodníku „Od Dunaja k Dunaju“ možno absolvovať jednotlivo alebo v skupinách. Každý účastník cyklo-podujatia je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť! Zmeny sú vyhradené!

web od 2day