Petržalka pokračuje v oprave terás, ktoré má vo svojej správe

Tento týždeň Petržalka začala opravy východnej a severnej strany terasy na Osuského ulici, kde sú trhliny, vypukliny a iné deformácie povrchu. Nový asfaltový povrch vrátane hydroizolácie a
podkladovej vrstvy položia na ploche 1 500 m2. Opraviť treba aj tamojšie betónové zábradlie.
Práce si vyžiadajú cca 70 tisíc Eur a za predpokladu priaznivého počasia potrvajú asi 15 týždňov. Problémy so zatekaním a zničeným povrchom majú aj iné petržalské terasy bytových domov.
„Investujeme do opráv zdevastovaných terás, ktoré sú komplikovaným dedičstvom z obdobia panelovej výstavby Petržalky. Plníme teda aj tento prioritný cieľ samosprávy na roky 2010 – 2014“, hovorí starosta Vladimír Bajan a dodáva, že na ostatnom rokovaní Miestne zastupiteľstvo schválilo návrh zámeru opráv komunikačných terás, ktorý pripravila poslanecká pracovná skupina. Podľa tohto zámeru sa mestská časť prioritne sústredí na opravy terás so zlým technickým stavom, ktoré ohrozujú bezpečnosť obyvateľov. Okrem drobných havarijných opráv poslanci schválili aj návrh vykonať do konca roku 2014 minimálne jednu rozsiahlu opravu terasy v plnom profile za predpokladu, že táto je v správe mestskej časti a je majetkovo vysporiadaná. „Nie je to však vôbec jednoduché. Celkové náklady na jednu komunikačnú terasu odhadujeme na viac ako 230 tisíc Eur bez DPH.“, vysvetlil starosta. „ Z pohľadu financií ale aj vlastníckych vzťahov je nevyhnutná spolupráca správcov bytových domov, vlastníkov nehnuteľností, hlavného mesta i subjektov, ktoré v bytovom dome alebo na terase vyvíjajú podnikateľskú činnosť“, povedal V. Bajan.
V rozpočte na rok 2012 na opravy terás a schodísk Petržalka vyčlenila sumu 137 tisíc Eur. V prvej polovici roka zrealizovala opravu povrchu, priečelia a zábradlia východnej terasy na Rovniankovej 13 až 15, opravu časti povrchu južnej terasy na Rovniakovej 4 až 6 a opravu povrchu schodiska terasy na Topoľčianskej 12, Holíčskej 15 a Beňadickej 5.
Zostávajúce finančné prostriedky (zhruba 25 tisíc Eur) plánuje mestská časť využiť na opravy
schodísk, prípadne nepredvídaných havarijných stavov.

web od 2day