Legálne graffity v Petržalke

V najbližšom čase napoleonskou tematikou ožije pavilón na Gessayovej ulici 9.
Ide o iniciatívu občianskeho združenia LEGALNE GRAFFITY ZONY, ktorú finančne prostredníctvom účelovej dotácie podporila aj mestská časť Bratislava-Petržalka.
„V prvom rade nám ide prostredníctvom modernej výtvarnej techniky o sprostredkovanie informácie o bohatej histórii územia, kde dnes leží bratislavská mestská časť Petržalka. Prvotný plán bol (a stále je) vytvoriť ,tzv. URBAN GALLERY, ktorá by okrem iného mala slúžiť aj ako „ilustrovaná kniha dejepisu“. Ďalšie zaujímavé témy vhodné na stvárnenie sú história premostenia pravého a ľavého brehu Dunaja, prítomnosť rímskych légií, tradícia osídlenia a poľnohospodárskej výroby či prítomnosť pápeža Leva IX., ktorý v 11. storočí prišiel na prosbu kráľa Ondreja I., aby urovnal spor medzi cisárom a uhorským kráľom.“, povedal autor celého projektu Mgr. Matúš Ferenčík.
Ak počasie dovolí, práce na veľkoplošnej maľbe na budove Gessayova 9 vo vnútrobloku začnú už tento štvrtok 26. júla 2012. Základným motívom pre maľbu 25-ročného autora graffity Michala sa stalo obliehanie Bratislavy Napoleonom z roku 1809.

web od 2day